Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry co, Ltd

JSDJ Heavy Industry co, Ltd

Montaža završena - otpadne topline kotla za proizvodnju Barijev sulfat

Krajnji korisnik: Domaćih klijenata

Datum ugovora: 2015-06-11

Datum isporuke: 2017-04-10 do 2017-06-30

Datum završetka erekcija: 2017-08-30


 

Obim isporuke:

1. Kotao vlastita (pare bubanj, pregrijana, isparivač, ekonomajzeru, deaerator isparivača, čelični okvir, platforma & stubište, itd.)

2. Instrumenti i ventili

3. Pomoćne stavke

 

Ključnih parametara:

 

Dovod plina temp: 500 Celzijusa

Izlaz plina temperatura: 180 Celzijusa

Parni pritisak: 2,45 MPA

Parni temp: 390 Celzijusa

Parni izlaz: 9,9 T / H