Email:don-davison@djzg.orgJSDJ Heavy Industry co, Ltd

JSDJ Heavy Industry co, Ltd

Dostava završena - otpadne topline kotla za grijanje peći


Krajnji korisnik: Domaćih klijenata

Datum ugovora: 2017-04-10

Datum isporuke: 2017-07-30

Otpadne topline oporavak kotao - opseg isporuke:

Bojlera Steel Frame, platforma & stubište, sučelje dimnih kotla, kotao isparivač kotao pregrijana, kotao ekonomajzeru, izmjenjivača toplote kotla, cijevi, bojler zaobići hladnije, Kućište kotla, instrumenti & ventili, leptirasti zatvarači, pomoćne stavke, rezervni dijelovi , itd.


Ključnih parametara:

Dovod plina temp: 750 Celzija

Izlaz plina temp: 145 Celzijusa

Pritisak pare: 3,5 MPA

Parni temp: 540 Celzijusa

Parni izlaz: 5.8 T / H